Frilansjournalist Mats Wigardt

I mer än trettio år har pennan varit mitt arbetsredskap. Jag har arbetat med allt från korta nyhetsnotiser till magasin och böcker. Både som skribent och redaktör.

Skogen, såväl stående som i form av vidareförädlade produkter, har fascinerat mig mycket. Men jag har också berättat om många andra ämnen, från kultur och resor till näringsliv, bistånd och politik, i Norrland och i resten av världen. Nyfikenheten har drivit mig, att alltid lära mig något nytt, träffa nya människor, se nya platser. Jag fängslas också av att få en text att växa fram, att hitta rätt tonfall och tilltal, oavsett hur kort och till synes obetydlig den kan vara. Och det tänker jag fortsätta med, även om håret hunnit få en gråare nyans. Jag hoppas att det alltid är möjligt att bli en liten aning bättre på det man gör.

Exempel på uppdragsgivare:
Appelberg, OTW, SCA, Holmen, Skogsindustrierna, Norrskog, Turist, Sveaskog, Norrlandsförbundet, Statens Pensionsverk, Midroc, EdmoLift, Skanska, Svensk Energi, Malmö Aviation, Skyways, Land Lantbruk, Dagens Industri, Länsmuseet Murberget, Landstinget Västernorrland...


Mats Wigardt, Brunnshusgatan 23 A, 871 32 Härnösand
mats.wigardt@telia.com
+46 70 312 01 81
+46 611 247 93